13 taatusti toimivaa blogiformaattia

Kun kaikki bloggaavat, on oma ääni entistä vaikeampi saada kuuluviin. Yksinkertaisin tapa erottua edukseen on tehdä parempaa kuin kukaan muu, mutta helpoin tie se ei kieltämättä ole – hyvyys kun on usein niin kovin subjektiivista.

Siksi sisältömarkkinoijan tärkein taito on pysyä rohkeana ja seistä asiansa takana myös silloin, kun tulokset antavat vielä odottaa itseään. Myös muita neuvoja voisin antaa, mutta keskitytään tällä kertaa erilaisiin blogiformaatteihin. Keräsin niitä tähän 13 erilaista, ja kirjasin ylös myös kunkin hyvät ja vähän huonommat puolet.

1 - Tavallinen blogiartikkeli, eli tuttavallisemmin tavisbloggaus

Tavallinen blogipostaus eli ns. tavisbloggaus on se “ihan tavallinen” perinteinen blogitekstin muoto, josta kaikki on alkujaan lähtenyt liikkeelle. Se on tyypillisimmillään ytimekäs kirjoitus jostakin aiheesta, joka käsitellään yleensä yhden tai kahden näkökulman kautta.

Tavisbloggaukseen saa helposti sävyjä provosoimalla, kysymällä kysymyksiä tai tiivistämällä ajatuksia helposti pureskeltavaksi paketiksi. Tavisbloggaus on parhaimmillaan nerokas markkinointiveto, joka lähtee helposti viraaliksi, jos aihe osuu kohderyhmänsä hermoon.

Samalla tavisbloggaus on kuitenkin mahdollisuus mennä sieltä, missä aita on kaikista matalin, ja pahimmillaan tavisbloggaus on pelkästään kaikkien osapuolten ajanhukkaa.

Esimerkkejä timanttisista(!) tavisbloggauksista:

2 - Long Form -bloggaus

Long form -bloggaus on tavisbloggauksen “jalostunut muoto”, nimensä mukaisesti pitkä teksti, jossa tyypillisesti pureudutaan aiheeseen pintaa syvemmin. Long form -bloggausta voisikin verrata pitkiin journalistisiin teksteihin, joita julkaistaan esimerkiksi Suomen Kuvalehdessä tai Hesarin kuukausiliitteessä. Tällaiset artikkelit ovat parhaillaan nostamassa uudemman kerran päätään todella lyhyiden ja helposti jaettavien bloggausten buumin jatkumona varsinkin kansainvälisellä sisältömarkkinointikentällä.

Long formit siis toimivat käytännössä vastavoimana sisältököyhille artikkeleille, ja tarjoavat aitoa insightia sisältöähkyn kourissa kärvisteleville tiedonjanoisille. Artikkelityyppi soveltuu erityisen hyvin monimutkaisten aiheiden käsittelyyn.

Long form on kuitenkin huomattavan haastava bloggaamisen muoto, ja vaatii tavisbloggausta pidemmälle vietyä kirjoitustaitoa, tarinankerronnan osaamista sekä tietysti itse aiheen syvällistä substanssiosaamista. Riskinä on lipsahtaminen jaarittelun puolelle – sisällön on oltava todella timanttista ja lisäarvoa tuottavaa toimiakseen, sillä minkään tekstin arvo ei synny pituudesta.

twitter-512-075351-edited.png  Pitkä ≠ Hyvä. Lyhyt ≠ Hyvä. Hyvä = Hyvä. 📏🗒️

Hyvin tehdyn long form -bloggauksen hyviin puoliin lukeutuu siis lukijan mahdollisuus syventyä kiinnostavaan aiheeseen syvällisesti ja tutustua useisiin eri näkökulmiin. Myös hakukoneet arvostavat sisältörikkaita sivustoja, mutta se ei vielä itsessään ole syy tehdä teksteistä pitkiä – monesti tiivistämisen taito on huomattavasti oleellisempaa.

Esimerkkejä erinomaisista long form -artikkeleista:

3 - Listat (“listicles”)

Listabloggaus on erittäin suosittu blogiartikkelin muoto, jonka sisällöt sopivat erityisen hyvin kiireisille lukijoille sekä kultakalan keskittymiskyvyn omaaville selailijoille. Listaformaattia käytetään tyypillisimmillään erilaisten vinkkien antamiseen sekä viihteellisiin sisältöihin.

Listabloggausten paras puoli on se, että niitä on helppo lukea ja jakaa eteenpäin. “5 tapaa saavuttaa  X” tai “10 keinoa selättää Y” ovat myös (kaikesta kliseisyydestään huolimatta) sosiaalisessa mediassa tyypillisesti suuriin klikkausmääriin yltäviä otsikkovaihtoehtoja.

Listaformaatin heikkoudeksi voi lukea listamuotoisen kirjoittamisen antaman mahdollisuuden päästä “vähän helpommalla”, kun tekstin soljuvuuteen tai erillisten tekstikappaleiden väliseen loogiseen yhteyteen ei tarvitse kiinnittää huomiota. Löyhästi kirjoitettu lopputulos on helposti lukijalle pettymys.

Esimerkkejä hyvin toimivista listabloggauksista:

4 - Resurssilistaukset

Resurssilistausten artikkelityyppi kuuluu listiclen alakategoriaan, mutta ero näiden kahden välillä löytyy blogitekstin lukijalle tuottamasta arvosta: siinä missä listakirjoitus antaa vinkkejä tai näkökulmia omasta näkökulmasta, ohjaa linkkilista muiden hyväksi havaittujen sisältöjen äärelle.

Tyypillisiä resurssilistauksia ovat koosteet hyvistä saman aihepiirin ympärillä pyörivistä blogeista tai uutissivuista (linkkeineen), tai ehdotukset esimerkiksi markkinointijohtajille soveltuvista joululahjakirjoista.

Käytännössä tämä artikkelimuoto avaa tietystä aihepiiristä  kiinnostuneille mahdollisuuden löytää lisää samantyyppistä materiaalia.

Resurssilistauksen kiistaton paras puoli on se, että lukijaa autetaan pyyteettömästi löytämään sisältöjä, joista voi olla tälle hyötyä – harva voi kirkkain silmin väittää, että kaikki olemassa oleva viisaus asuu juuri siellä omalla blogialustalla.

Resurssilistauksen huono puoli on siinä, että sitä käytetään todella helposti väärin – listalle saatetaan haalia lähes mitä tahansa materiaalia tunnetuilta henkilöiltä sen toivossa, että nämä jakaisivat imartelun voimalla juttua mahdollisimman paljon eteenpäin omille seuraajilleen.

Hyviä esimerkkejä hyödyllisistä resurssilistauksista:

5 - Monimuotobloggaus

Monimuotobloggausta voidaan kutsua myös multimedia- tai monimediabloggaukseksi. Kyseessä on yleensä tavisbloggaus yhdistettynä esimerkiksi infograafiin, videoon, podcastiin tai muuhun formaattiin, joka rikastaa sisältöä tuomalla lisäelementtejä tekstin rinnalle.

Esimerkkejä monimuotoisista bloggauksista:

6 - Ajankohtaisten uutisten ja ilmiöiden kommentointi (“Newsjacking” ja kuratointi)

Ajankohtaisten uutisten ja ilmiöiden kommentointi, eli tuttavallisemmin newsjacking on hyvä keino tuoda esille yrityksen omaa näkökantaa liittyen esimerkiksi toimialaa koskettaviin uutisiin. Newsjacking on oiva tapa tuoda esille myös yrityksen arvoja, ja siten se onkin yksi keskeinen väylä nousta oman toimialan ajatusjohtajaksi.

Sisällön kuratoinnilla puolestaan viitataan niin ikään muiden tuottaman sisällön keräämiseen ja järjestelyyn. Kuratoitu blogiartikkeli voi sisältää esimerkiksi koosteen tietystä aiheesta tehdyistä uutisista, upotettuja twiittejä aiheesta käydystä keskustelusta sekä kirjoittajan oman näkökannan aiheeseen.

Esimerkkejä:

7 - Tutkimussisältöjen kommentointi (myös kuratointi)

Kuratoitu tutkimussisältö on newsjackingin läheinen serkku, joka keskittyy usein erilaisten tutkimusten sekä tutkimusartikkelien kommentointiin. Pitkästä tutkimusraportista saatetaan esimerkiksi poimia 10 tärkeintä kohtaa, sekä antaa niihin oma näkemys tai vinkkejä tiedon tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Esimerkkejä:

8 - “How to” sekä Sales Enablement -bloggaukset

Yrityksen näkökulmasta Sales Enablement on strategista myynnin tukemista, jonka avulla yritys pystyy skaalaamaan ja ennen kaikkea tehostamaan myyntiään. Sisältömarkkinoinnin näkökulmasta tällä tarkoitetaan kaikkia sellaisia sisältöjä, jotka voisivat olla myös myyntimateriaaleja.

How to -bloggaukset, erilaiset tutoriaalit, tuote-esittelyt sekä koosteet tuotteiden uusista ominaisuuksista ovat hyödyllisiä ennen kaikkea niille, jotka ovat jo asiakkaitasi tai vakavasti harkitsevat sitä. Näitä edellä mainittuja sisältöjä kannattaakin laittaa myös blogiin kaikkien luettavaksi – tosin sopivassa suhteessa, sillä pelkkä tuoteoksennus ei kiinnosta ketään.

Esimerkkejä hyvällä maulla toteutetuista Sales Enablement -bloggauksista:

9 - Haastattelut

Haastatteluartikkeleilla voidaan elävöittää blogin tavanomaista linjaa, sekä tuoda mukaan näkemyksellisyyttä ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Haastattelubloggauksissa voi joko matkia sanomalehtityyliä, tai vain listata kysymykset ja vastaukset allekkain.

Esimerkkejä:

10 - Vieraskirjoitukset

Vieraskirjoittajat tuovat puolueetonta näkökulmaa yrityksen tavanomaisen tarinan keskelle, ja painivat samassa sarjassa blogia varten haastateltavien kanssa (ollen kuitenkin vaikuttavuudeltaan ylivoimaisia). He voivat myös antaa oman näkemyksensä sellaisiin asioihin, jotka ovat yrityksen kannalta merkittäviä, mutta joista ei välttämättä löydy omaa osaamista.

Vieraskirjoittajien hankkimisen voi aloittaa esimerkiksi omista asiakkaista sekä yhteistyökumppaneista.

Esimerkkejä:

11 - Blogisarjat

Blogisarjat ovat käteviä varsinkin silloin, kun laajaa aihetta halutaan käsitellä monelta eri kantilta.

Esimerkkejä:

12 - Case-esimerkit

Case-esimerkit putoavat samaan laariin How to -bloggausten kanssa, ja ovat tyypillisesti kiinnostavia erityisesti niille, jotka harkitsevat ostamista tosissaan. Näissä on mahdollista tuoda mukaan ostopäätöksen kannalta oleellisia, konkreettisia ratkaisumalleja.

Esimerkkejä blogimuotoisista case-esimerkeistä:

13 - FAQ & SAQ & AMA

Frequently Asked Questions, Should Ask Questions sekä Ask Me Anything ovat kaikki erilaisia kysymys-vastaus -patteristoja, joiden ympärille on helppo luoda monenlaisia blogiartikkeleita.

Tutuin ja tunnetuin näistä on FAQ (Frequently Asked Questions), eli usein kysytyt kysymykset. FAQ-blogiartikkeli on erinomainen kahdesta syystä: se vastaa konkreettisesti ongelmiin ja kysymyksiin, joita asiakkaalla oikeasti on. Lisäksi artikkelista tulee helposti Googlen suosikki, sillä nämä ovat kysymyksiä, joita ihmiset tyypillisesti myös googlettavat.

Hieman vähemmän tunnettu ja ehdottomasti alihyödynnetty kuuluisuus on SAQ (Should Ask Questions), eli kysymykset, joita potentiaalisen asiakkaan olisi hyvä kysyä ennen ostopäätöksen tekemistä.

SAQ:ssa onkin tarpeen käsitellä erityisesti niitä asioita, joita asiaan vihkiytymättömälle ei tule mieleen tiedustella esimerkiksi niiden teknisen tai muuten monimutkaisen luonteen vuoksi. Nämä asiat saattavat kuitenkin olla todella olennaisia, ja palveluntarjoajan on parempi tuoda nämä asiat esille itse sen sijaan, että lyötäisiin väkisin kauppaa sisään asiakkaan vajavaista ymmärrystä hyväksikäyttäen.

Kolmas täydellisen alihyödynnetty kysymys-vastaus -versio on Redditistäkin tuttu AMA (Ask Me Anything), eli “kysy (minulta) mitä vaan”. AMA eroaa FAQ:sta olennaisimmin siinä, että vastaukset henkilöityvät, ja niissä on siten aina mukana henkilökohtainen kannanotto ja kerros. AMA-artikkeliin voi kutsua mukaan vierailevan tähden tai pyytää vastaajaksi jonkun yrityksen omista asiantuntijoista.

Esimerkkejä:

Yhdistelemällä pääset parhaaseen lopputulokseen

Näitä erilaisia formaatteja yhdistelemällä syntyy monipuolinen ja erilaisiin tarpeisiin vetoava blogimix, jonka avulla markkinoinnista voi tehdä entistä tuloksellisempaa ja tarinankerronnasta mielenkiintoisempaa.

Tutustu myös Oma media mansikka -oppaaseemme, jossa kerromme mitä omalla medialla tarkoitetaan, miten blogi liittyy siihen sekä miten sen avulla tehdään markkinointia, jolla on merkitystä:

Mitä oma media tarkoittaa? - Lataa opas

Kommentit