3 syytä hyödyntää Account Based Marketingia

Account Based Marketing nousee yhä useamman ja useamman myynti- ja markkinointijohtajan yhdeksi suurimmista kiinnostuksen kohteista. Miksi Account Based Marketing sitten kiinnostaa niin montaa juuri nyt, siihen keskitymme tässä blogissa.

Käsittelemme Account Based Marketingia tarkemmin Account Based Marketing -perusteet oppaassamme. Tässä blogissa käydään läpi kolme tärkeintä syytä hyödyntää Account Based Marketingia.

1. Korkeampi ROI

Account Based Marketing-ohjelmat tuottavat korkeampaa ROI-tulosta, kuin perinteiset markkinointi- keinot. Alterra Groupin toteuttaman tutkimuksen mukaan 97% Account Based Marketing -ohjelmia hyödyntäneistä yrityksistä raportoi niiden tuottavan korkeampaa ROI:ta, kuin muut keinot.

2. Myynnin ja markkinoinnin syvempi yhteistyö

Account Based Marketingin hienoin puoli, huomattavasti suuremman ROI:n lisäksi, on sen taipumus saattaa yrityksen myynti ja markkinointi yhteen ja siten toimimaan yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Account Based Marketing-ohjelmien avulla myynti ja markkinointi lähentyvät luonnostaan ja alkavat tehdä huomattavasti paremmin yhteistyötä. Koska Account Based Marketing-ohjelmissa tiedonjakokanavana asiakkaan suuntaan on usein juuri myyntihenkilöstö, on markkinoinnin tuottamien materiaalien oltava kyseisiin tilanteisiin tarkasti soveltuvia. Tämä asettaa jo vaatimuksen siitä, että yhteispeli täytyy toimia jotta Account Based Marketing-ohjelma voi onnistua.

3. Syvempi asiakassuhde

Account Based Marketing-ohjelmat auttavat syventämään asiakassuhdetta ja kasvattamaan asiakkaan kokemaa arvoa, kun myyntihenkilöstö on informaatiokoneen sijasta arvontuottajana. Kun myynnin ja markkinoinnin yhdessä rakentamaa suunnitelmaa aletaan toteuttaa systemaattisesti, moninkertaistuu asiakkaalle relevantin tiedon ja arvon määrä. Tämä on omiaan edesauttamaan asiakkaan kiinnostuksenkohteiden sekä haasteiden tunnistamista.

Mitkä ovat yleisimmät Account Based Marketing keinot? Entä kenelle Account Based Marketing sopii? Muun muassa näihin kysymyksiin saat vastauksen oppaastamme

account-base-marketing-landing

 

Lataa ilmainen opas

Kommentit