Myyntijohtaja, vaadi nämä 6 asiaa markkinoinnilta

Myynnin ja markkinoinnin toimiva yhteispeli edistää yrityksen kilpailukykyä, kasvattaa liiketoimintaa ja tuottaa tyytyväisempiä asiakkaita.

Oleellista on, että molemmat osapuolet ovat tietoisia siitä, mitä toiselta voi odottaa - peräti vaatia. 

Modernissa organisaatiossa työskentelevä myyntijohtaja tai myynnistä vastaava, voit hyvällä omatunnolla vaatia nämä 6 asiaa markkinoinnilta.

1. Sisältöä, joka auttaa asiakasta

Yritysten verkkosivuilla on yleensä sisältöä niille kävijöille, jotka ovat valmiita ostamaan tai jotka ovat suhteellisen pitkällä omassa ostamisessaan. Referenssitarinat ovat oiva esimerkki tämän tyyppisestä sisällöstä.

Toisaalta yrityksen verkkosivuilla tai asiantuntijablogissa voi olla sisältöä, joka ei millään tue yrityksen painopisteitä tai ole suunnattu niille ostajille, jotka turvaavat yrityksenne kasvun.

Vaadi siis markkinoinnilta, että he tuottavat sisältöä (yhdessä yrityksen asiantuntijoiden sekä myynnin kanssa), joka tukee yrityksen strategiaa ja auttaa ostajaa ostoprosessin eri vaiheissa.

2. Fokus tärkeimmissä ostajapersoonissa

Jotta markkinointi voi luoda sisältöä, joka puhuttelee yrityksenne tärkeimpiä kohderyhmiä, teidän täytyy yhdessä määritellä ostajapersoonat.

Hyödyntäkää myynnin tuntemusta asiakkaiden ongelmista ja haasteista sekä poimikaa strategiasta mistä haette kasvua. Yhdistäkää tähän avoin keskustelu ostajista. Olkaa valmiita karsimaan ja priorisoimaan.

Vaadi, että teette tämän yhdessä ja että markkinointi ottaa tästä kokonaisvastuun.

3. Myynnin ja markkinoinnin yhteistä aikaa 

Kuten kaikki (toimivat) suhteet, myös markkinoinnin ja myynnin suhde tarvitsee toimiakseen yhteistä aikaa.

Sopikaa yhdessä käytännöistä: osallistuuko markkinointi myynnin viikkopalaveriin? Onko myynti mukana markkinoinnin katsauksissa? Vai luotteko uuden foorumin yhteisille asioille?

Vaadi myyntijohtajana, että markkinointi tulee rohkeasti mukaan myyntikäynneille ja asiakkaille.

Vaadi myös, että markkinointi pitää myynnin ajan tasalla mm. kampanjoista sekä uusien kontaktien määrästä. Tutustukaa toisiinne ja viettäkää aikaa yhdessä, se on paras tapa oppia (toisistanne sekä asiakkaista).

4. Yhteiset tavoitteet

Kysymys: onko teillä yhteinen käsitys siitä, mitä mm. liidi tarkoittaa teille ja milloin liidistä tulee MQL? 

Jos kuulut enemmistöön, joka pudisti päätään, vaadi markkinoinnilta että istutte alas ja kirkastatte mitä olette tavoittelemassa ja millä perusteilla. Älä jahkaile, vaan varaa yhteinen aika jo tänään.

5. B2B-markkinoinnin tulosten mittaaminen

Kun olette määritelleet yhteiset tavoitteet ja käärineet hihat, yhteispeli vasta alkaa. Mitatkaa markkinointia fiksusti ja keskustelkaa tuloksista.

Mitatkaa esimerkiksi pääsikö markkinointi liiditavoitteisiin ja houkutteliko sisältö oikeita ostajapersoonia. Osoita arvostusta markkinointia kohtaan vaatimalla oikeita asioita. 

6. Verkkosivut jotka myyvät

Suomessa on liikaa surkeita B2B-myyjiä. Ja nyt viittaan yritysten verkkosivuihin.

Verkkosivunne tulisi olla 24/7 päivystävä huippumyyjä, joka auttaa, ohjaa ja tukee mahdollista ostajaa. Usein kuitenkin verkkosivut ovat staattisia sekä jopa asiakkaita luotaantyöntäviä.

Ota talteen vinkit, miten tehdä verkkosivuista myynnilliset ja keskustele kehityskohteista markkinoinnin kanssa. Markkinoinnin tulisi tietää, miten konvertoida verkkosivunne kävijä kontaktiksi.

Katso miten verkkosivusto myy

Kommentit