Jos markkinoinnilla on aina kiire, jotain on pielessä

Kiire, kiire, kiire. Monet meistä ovat surkeita oman työnsä johtamisessa. Aina on kiire johonkin, mutta harvemmin edes tiedetään minne. Aina vika ei kuitenkaan löydy peilistä, vaan myös yrityksestä voi löytyä vikaa jos asioita ei ole osattu priorisoida oikein.

Ainainen kiireen tunne kuitenkin vähenee, kun yrityksellä on selkeä suunta ja joka suuntaan tohottaminen jää pois - tai ainakin vähemmälle.

Ilman positiointitavoitteita ei ole kunnollisia prioriteettejä

Yrityksen liiketoiminnan tavoitteet, strategia sekä haluttu positio markkinalla ohjaavat luonnollisesti markkinointia. Jos yrityksen positionti ja suunta puuttuvat, on markkinoinnillakin koko ajan kiire. Tällöin prioriteettien ja kiireen tai kiireen tunteen hallitseminen tuntuu mahdottomalta.

Siksi prioriteettien asettamiseen tarvitaan selkeä suunta: mihin tämä yritys on matkalla, mitä se haluaa olla ja millä keinoin tavoitteisiin päästään. Tämän oivallettuaan myös markkinointi voi huokaista ja priorisoida päivänsä ja viikkonsa järkevästi.

Kollegani Jussi Hanki kirjoitti taannoin positioinnista heittämällä haasteen: näihin kolmeen kysymykseen markkinointijohtajan tulisi osata vastata. Markkinointijohtajan ja toki koko yrityksen on osattava kertoa, miten yritys positioi itsensä, mutta yleensä vauhti loppuu tähän.

Monelta yritykseltä näet puuttuvat selkeät markkinoinnin toimintamallit, joilla omaa positiota haetaan. Positiointisuunnitelma voi olla paperilla kirkas, mutta arjessa sitä ei välttämättä näy.

On siis silkkaa ajanhukkaa koota yrityksen avainhenkilöt positiointiworkshoppiin, mikäli kaikki jatkuu siitä eteenpäin aivan kuten aina ennenkin. Markkinoinnin tehtäväksi jää silloin kirjoittaa muutama loistava workshopissa esiin noussut uusi slogan nettisivuille, ja se siitä.

Tämä ei kuitenkaan riitä. Yrityksen asemaa markkinoille eivät määrittelee iskulauseet nettisivuilla - loppujen lopuksi yleisö määrittää yrityksen position, ja siksi vaikuttaminen kannattaa kohdistaa juuri sinne. Tämä onnistuu parhaiten oman median kautta.

Oma media, positiointi ja priorisointi

Positioinnin todeksi eläminen omassa mediassa on markkinoinnin tehtävä. Tavoitteet ohjaavat vahvasti priorisointia, jolloin omia sekä koko tiimin ruuhkahuippuja on helpompi ennakoida.

Pitkät, 12 kuukauden markkinointisuunnitelmat kannattaakin unohtaa, ja keskittyä piirtämään suuret linjat yrityksen strategiasta käsin. Toisin sanoen, miten sanoitamme positiomme omassa mediassa:

  • Miten eroamme kilpailijoista (oikeasti)
  • Mitä arvoa asiakas meiltä saa (eli miksi juuri meiltä kannattaa ostaa)
  • Ketä haluamme asiakkaiksemme (sekä yhtä lailla ketä emme), eli kenelle kohdistamme viestin.

Suuret linjat kannattaa puolestaan pilkkoa esimerkiksi kuukauden mittaisiin jaksoihin. Kuukauden työt on helppoa ja tehokasta priorisoida aina kerrallaan, ja tällöin myös fokus pysyy siinä, mikä on juuri sillä hetkellä tärkeää. Fokus oikeissa asioissa puolestaan helpottaa tehokkaasti kiireen tunnetta, ja fokuksen pysymistä sekä mahdollisia onnistumisen esteitä kannattaa tarkastella viikkotasolla.

Esimerkki: “tässä kuussa keskitymme ainoastaan kasvattamaan kysyntää tuoteryhmässä X, ja toimenpiteet tähän ovat nämä.”

Yrityksen positio ei mene kerralla kaaliin

Jatkuva ja johdonmukainen tarinankerronta on markkinoinnin tärkein työkalu matkalla kohti haluttua positiota. Kyse on loppujen lopuksi tarinan selittämisestä auki uudelleen ja uudelleen erilaisissa formaateissa ja erilaisin keinoin.

Haluatko lukea lisää siitä, miten positiointi oman median avulla tapahtuu ja kuinka sen avulla tehdään tuloksellista markkinointia? Lataa alta ilmainen eBook aiheesta:

Mitä oma media tarkoittaa? - Lataa opas

Kommentit