Miten myyt oman median avulla?

Ensinnäkin: älä myy! Vaikka omassa mediassa ei ole kyse journalismista, vaan myymisestä, silti ei kannata myydä sanan perinteisessä merkityksessä. Älä rakenna omaa mediaa old-school myyntikärpän ehdoilla. Sen sijaan vastaa asiakkaiden kysymyksiin. Auta ja palvele.

Jos kuitenkin tekee mieli myydä, edes ihan vähäsen, älä ainakaan myy sitä, mitä haluat myydä. Myy sitä, mitä asiakas tarvitsee.

Don't sell the product, sell the problem you solve.

Tiedätkö, mikä on potentiaalisten ostajiesi yleisin ongelma tai mikä on nykyisten asiakkaittesi yleisin kysymys? Jos et tiedä, ota selvää, sillä asiakkaiden auttaminen vaatii tietoa. Hanki relevanttia tietoa asiakkaistasi esimerkiksi ostajapersoonatutkimuksen avulla.

Millainen verkkosisältö tukee myyntiä?

Sellainen sisältö, joka vastaa asiakkaiden kysymyksiin, auttaa ratkaisemaan asiakkaiden ongelmia tai auttaa asiakkaita tiedostamaan, että ongelma ylipäänsä on olemassa.

Yleispätevin ohje kuuluu: älä keskity staattisiin sisältöihin, vaan vuorovaikutukseen yleisösi kanssa. Myymisen sijaan nosta vuorovaikutus keskiöön ja katso, mitä tapahtuu. Tai ennemmin, aseta tavoitteet ja mittaa, mitä tapahtuu.

Ei ole mitään absoluuttista oikeaa vastausta siihen, mitä palikoita tai kuinka monta videota ja blogipostausta verkkosivuilla pitäisi olla.

Verkkosivujen sisältöjen suunnittelun ja koko oman median kokonaisuuden rakentamisen pitää perustua yleisön tarpeisiin. Kaksipaikkaisen Porschen kauppaaminen lapsiperheelle on ajan ja energian hukkaa. Vaikka Porsche tuntuisikin houkuttelevalta ajatuksen tasolla, se ei vastaa ostajan todelliseen tarpeeseen. Herra Familymanin ongelma ei ratkea, jos puolet perheestä jää kyydistä. Myös verkkosivujen sisällöt riippuvat siitä, mikä on niiden tarkoitus ja kohdeyleisö.

Suunnittele asiakasta auttava verkkosivusto

Verkkosivustosi voi olla paras tai p*skin myyjäsi. Parhaiten sivusto myy kuitenkin silloin, kun se ei yritä myydä. Asiakkaan auttaminen myy. Siksi verkkosivuston suunnittelu ja toteutus kannattaa perustaa vuorovaikutukseen ja asiakkaan ongelmien ratkaisemiseen.

Toisaalta, jos lähdetään miettimään verkkosivuston sisältöä täysin yleisölähtöisesti,  tarvitseeko siellä olla mitään? Mitä, jos verkkosivujen suunnittelu ja toteutus käännettäisiin päälaelleen ja lähdettäisiin liikkeelle puhtaalta pöydältä? Siis kirjaimellisesti.

Mitä, jos yrityksen verkkosivuston etusivu olisikin tyhjä? Hienon brändikuvan ja houkuttelevien markkinointisloganien sijaan etusivulla olisikin kysymys, johon kävijä voisi vastata: mitä etsit tai mikä on sinun haasteesi?

Kävijä vastaisi ja sivusto ohjaisi kävijää vuorovaikutuksellisesti eteenpäin kävijän todellisten tarpeiden ja toiveiden perusteella. Tällöin massiivisen markkinointikonseptin sijaan markkinointi ja asiakaskokemus perustuisivat jatkuvaan vuorovaikutukseen ja keskusteluun.

Oman median ydin on vuorovaikutus

Käytännön tasolla verkkosivut ovat yrityksen oman media ydin, johon muut sisällöt linkkaavat. Oman median välttämättömät rakennuspalikat ovat kuitenkin yleisö ja vuorovaikutus yleisön kanssa. Onko niin, että oman median kaikista syvin ydin ei olekaan verkkosivut tai mikään muukaan kanava tai alusta?

Mitä, jos kokeillaan törkeästi yksinkertaistavaa päättelyketjua?

Mikä omassa mediassa on tärkeintä? Yleisö.

Mikä sitouttaa yleisön? Vuorovaikutus.

Mitä sitoutunut yleisö tarkoittaa? Asiakkaita.

Oman median ydin on ennen kaikkea siinä, että se tarjoaa mahdollisuuden rakentaa vuorovaikutusta yrityksen oman yleisön kanssa. Vuorovaikutus on se, mikä sitouttaa yleisön. Sitoutunut yleisö taas tarkoittaa potentiaalisia asiakkaita.

Onnistunut vuorovaikutus vaatii yleisön tuntemista. Lue Ostajapersoonat-työkirjasta, miten voit selvittää, mitä yleisösi odottaa ja tarvitsee.

Ilmainen ostajapersoonat-työkirja

Kommentit