Oikukas ostaja - näin suomalainen B2B-ostaja hyödyntää asiantuntijasisältöjä

mikko-seppä-advanceb2b

Selvitimme yhdessä Mercurin ja Questbackin kanssa, miltä näyttää suomalaisen B2B-ostamisen nykytila. Tulokset esiteltiin eilen (eli 27.8.2015) Meripaviljongissa.

Jokainen meistä kolmesta yrityksestä katsoi purkutilaisuudessa tutkimusta hiukan omasta näkökulmastaan. Meidän mielenkiintomme kohdistui erityisesti asiantuntijasisältöihin osana B2B-ostamista:

Kiinnostavatko sisällöt? Luetaanko niitä? Onko niistä mitään hyötyä? Onko sisältöä saatavilla tarpeeksi?

Seuraavassa avaan lyhyesti tuloksiin perustuvat keskeisimmät löydöksemme liittyen asiantuntijasisältöjen hyödyntämiseen B2B-ostamisessa:

Asiantuntijasisältöjä luetaan, katsotaan ja kuunnellaan aktiivisesti.

52 % B2B-ostajista seuraa oman alansa palveluntarjoajien tuottamaa asiantuntijasisältöä hyvin tai erittäin aktiivisesti. Jopa 81 % kertoo tekevänsä näin vähintään jonkin verran aktiivisesti.

 

Luottamus ansaitaan kertomalla osaamisesta, avoimesti.

71 % on hyvin tai erittäin vahvasti samaa mieltä siitä, että asiantuntijasisältöä julkaiseva yritys on etulyöntiasemassa kilpailijoihinsa nähden.

 

Asiantuntijasisällöt ovat kuitenkin lapsenkengissä. 

Vain 28 % pitää palveluntarjoajien julkaisemaa asiantuntijasisältöä pääsääntöisesti totuudenmukaisena ja objektiivisena.

 

Näkemyksellisyys loistaa poissaolollaan.

Vain 35 % saa palveluntarjoajien julkaisemasta asiantuntijasisällöstä hyvin tai erittäin paljon hyötyä ja uutta tietoa omaan työhönsä.

 

Laadukkaasta suomenkielisestä asiantuntijasisällöstä on huutava pula.

Vain 19 % kokee sitä olevan saatavilla hyvin tai erittäin hyvin. Vastaava luku englanninkielisen asiantuntijasisällön kohdalla oli 64 %.

 

Mistä nämä tulokset kertovat?

Tulemme pureutumaan näiden tulosten syihin, seurauksiin sekä näistä johdettuihin toimintasuosituksiin vielä tarkemmin, mutta asian voisi tiivistää näin:

Suomalaisten B2B-ostajien ja asiantuntijasisältöä tuottavien palveluntarjoajien välillä on syvä ja leveä kuilu. Kiinnostusta asiantuntevaa, ostamista helpottavaa sisältöä kohtaan löytyy laajasti, mutta tarjolla oleva suomenkielinen sisältö ei tarjoa ostajille arvoa.

Alta löydät Meripaviljongissa järjestetyssä purkutilaisuudessa läpi käydyn esitysmateriaalin kokonaisuudessaan:

 

Kommentit