Pikavinkit liidigenerointiin verkosta

Liidigenerointi on yksi B2B-markkinoinnin tärkeimmistä tavoitteista. 

Kaikki lähtee ihanneostajien määrittelystä ja tätä kohderyhmää puhuttelevan sisällön tuottamisesta ja sen markkinoinnista. Näin oikeat ostajat saadaan yrityksen verkkosivustolle.

Seuraavilla vinkeillä optimoit verkkosivustosi tunnistamaan vierailijat liideiksi.

1. Luo konversiosisältöjä jokaiseen ostopolun vaiheeseen

Konversiosisällöllä tarkoitan sellaista sisältöä, jonka vierailija kokee niin arvokkaaksi, että on valmis antamaan niistä vastineeksi omat yhteystietonsa. Tyypillisiä konversiosisältöjä ovat mm. oppaat, e-kirjat, white paperit, pidemmät videot sekä tutkimusraportit.

Tee jokaiselle konversiosisällölle oma laskeutumissivu ja mieti, mihin vaiheeseen ostajan matkalla kyseinen sisältö sopii. Ohjaa kävijät blogista ja sivustolta näille sivuille konvertoitumaan liideiksi.

Kaikki yhteystietonsa jättäneet eivät yleensä ole myyntivalmiita liidejä. Liidien pisteytys kontaktin taustatietojen sekä tämän verkkokäyttäytymisen perusteella on yksi tapa poimia joukosta ne potentiaalisimmat ostajat. 

2. Käytä toimintakehotteissa kuvaa huomion herättämiseksi

Kuvat vangitsevat lukijan huomion tekstiä tehokkaammin. Siksi onkin syytä hyödyntää kuvia muun muassa toimintakehotteissa, jotka ohjaavat kävijää eteenpäin.

Jos et koe itseäsi designeriksi, ei huolta. On olemassa helppoja (ja ilmaisia) työkaluja, joilla saat aikaan kauniita ja huomion herättäviä painikkeita ja kuvia. 

3. Kokeile toimintakehotteen sijoittamista toisaalle

Tavallisin paikka toimintakehotteelle on sisällön, kuten blogin, lopussa. Suosittelen testaamaan erilaisia toimintakehotteiden sijoitteluja eri sisällöissä.

Esimerkiksi blogissa kehote voisi olla keskellä tekstiä kuvana. On kuitenkin syytä varmistaa, että olet säilyttänyt oikean kontekstin, ja että kehote puhuttelee lukijaa oikeista asioista. 

Etusivulla kehote kannattaa sijoittaa ylös ns. “above the fold”. Tällöin lukija näkee kehotteen ja sen tuoman lisäarvon välittömästi sivulle saapuessaan eikä hänen tarvitse skrollata alas nähdäkseen toimintakehotetta.

Tavoitteena on tietenkin optimoida sivusi tuottamia konversiota. Jos et kokeile ja mittaa, et voi tietää.

4. Kerro selvästi, mitä olet tarjoamassa

Yksi suurimmista laskeutumissivuilla (tai toimintakehotteissa) tehdyistä mokista on se, että otsikoinnin ja leipätekstin suhteen yritetään olla liian nokkelia. Tällöin tarjottu lisäarvo saattaa jäädä lukijalle hyvinkin epäselväksi.

Kerro selkeästi, mitä olet tarjoamassa ja mikä on sen arvo saajalle. Älä piilota asiaa kryptisiin sanaleikkeihin.

5. Pidä lomake mahdollisimman yksinkertaisena

Suhteuta lomake tarjoamasi sisällön arvoon ja ostajan matkan vaiheeseen. Jos ostaja on esimerkiksi vasta aloittanut tiedonhaun, lomakkeessa voidaan kysyä vain nimi ja sähköposti. Näin pidetään kynnys matalana. 

Vasta syventävissä sisällöissä ja latauksissa kannattaa profiloida liidi tarkemmin esimerkiksi kysymällä mitä markkinoinnin haasteita lukijalla on. Mitä arvokkaammaksi kävijä lomakkeen takana olevan tarjouksen kokee, sitä enemmän hän on yleensä valmis kertomaan.

 

Katso miten verkkosivusto myy

Kommentit