6 korjausliikettä kohti sisältöjä, jotka tuottavat tulosta

Viime viikolla Hanna määritteli, mitä eroa on inbound- ja sisältömarkkinoinnilla, mutta totesi myös, että sisältö on yhteinen nimittäjä, jota ilman kunnianhimoiset tavoitteet jäävät suunnittelun tasolle. Inbound-markkinoinnin sisällöillä on tietyt tavoitteet, mutta mitä sitten, kun volyymista huolimatta tuloksia ei näy?

Sisältöhumppaan (jatkoa kaiman lanseeraamalle “termihumpalle”) on helppo lähteä puolihuolimattomasti mukaan. Siinä saa nopeasti hien pintaan, mutta ensiaskelien jälkeen kuviot alkavat toistaa itseään eikä kaavasta poikkeavaa liikettä oikein tahdo syntyä.

Sisällöissä saatetaan salakavalasti jumiutua siihen, mikä on helposti saatavilla, vaikka tuloksellinen ja ostajia puhutteleva sisältö vaatii perusvarmaa työtä ja vaivannäköä. Tuloksia harvoin syntyy, jos lähdetään tekemään ajatuksella “tärkeintä on saada jotain sisältöä julkaistua ja näkyä somessa”. Rikas ilmaisu ja intohimo riittävät pitkälle, mutta lisäksi tarvitaan systemaattista suunnittelua ja tinkimätöntä tekemistä.

Tuota sisältöä, joka auttaa ostajaa

Jos sisällöt eivät toimi, jäljet johtavat monesti sinne, mistä oikoreitti alkaa. Matkan varrella on sivuutettu tai unohdettu muutama perusasia, jotka vaikuttavat itsestäänselviltä, mutta juuri siitä syystä jäävät taka-alalle ja kyseenalaistamatta.

Tässä muutama korjaava liike, joilla johdatat yrityksesi junnaavasta sisältöhumpasta kohti eheää, tuloksia tuottavaa sisältökokonaisuutta.

1. Sitoudu ja sitouta sisällöntuotantoon 

“Me tarvitaan enemmän puhuttelevaa sisältöä”, on monen markkinointijohtajan hokema mantra, mutta silti sisältöjen suunnittelua ja tuotantoa ei ole määritelty markkinoinnin tekijöiden tehtävänkuvissa tärkeyssijalle yksi – sehän menee siinä sivussa. Sisältöjen kokonaisuuden suunnittelu tavoitteiden ja ostajan näkökulmasta vaatii paneutumista, joten järjestä siihen aikaa.  

Päätä, kuka markkinoinnissa vastaa sisällöistä. Jos yrityksen sisällöntuotantoa ei ohjaa kukaan, ajaudutaan helposti kuvailemaan tuotteita ja niiden ominaisuuksia, vaikka lähtökohtana pitäisi olla ostajan haasteet ja tarpeet. Tällöin riskinä on, että sisällöt pyörivät kanavissa irrallisina eivätkä tuota odotettuja tuloksia, vaan herättävät kysymyksiä kuin kreikkalaiseen salaattiin eksynyt mozzarella. Muista, että markkinoinnilla on tärkeä rooli, mutta yksin ei kukaan pärjää. Siksi on sitoutettava myös asiantuntijat mukaan sisällöntuotantoon.

2. Älä käytä sisältöä vain kanavan täytteenä

Jos sisällöillä pyritään vain täyttämään kanavat (verkkoisivut, some-kanavat, email ja verkkomainonta), riskinä on, että viestitään sitä, mitä yritys haluaa kertoa, ei sitä, mikä asiakasta kiinnostaa. Tällöin lopputuloksena on harmaata huttua, joka ei palvele ketään eikä tue liiketoiminnan tavoitteita.

Sisällöntuotannon lähtökohtana pitäisi olla ostajan tarpeet ja kiinnostuksen kohteet, joita kartoitetaan inbound-markkinoinnissa ostajapersoonatutkimuksella. Se vie aikaa, mutta on edellytys tulokselliselle sisällöntuotannolle. Pikakatsauksen asiakkaiden maailmaan saat, kun pyydät myyjiä listaamaan asiakkaittenne 30 yleisintä kysymystä ja tattadadaa, sinulla on 30 blogiaihetta, jotka käsittelevät ostajia kiinnostavia aiheita.

3. Auta ostajaa menestymään

Ostajaa ei kiinnosta, mitä yritys haluaa kertoa, vaan miten hän itse voi hyötyä tiedosta. Tulosten näkökulmasta oleellista on siis tuottaa sisältöä, joka auttaa ostajaa menestymään. Case-esimerkit ovat kiinnostavia, mutta niiden anti jää kovin ohueksi, jos hehkutetaan vain sitä, miten hienosti yritys on tapauksen hoitanut. Ostajalle hyödyllisempää on tietää, mitä haasteita kohdattiin, miten niistä selvittiin ja mitä niistä opittiin.  

4. Panosta ostoprosessin alkuvaiheen sisältöihin

Paradoksaalisesti liika keskittyminen ostopäätöksen aikaansaamiseen ei todennäköisesti johda ostopäätökseen. Ostajan matka alkaa paljon ennen ostopäätöksen tekemistä ja jatkuu pitkälle oston jälkeen. Ostajaa kiinnostavat erilaiset sisällöt ostoprosessin eri vaiheissa ja jokaisessa vaiheessa on mietittävä, millaista tietoa ostaja juuri nyt tarvitsee.

Potentiaalisten asiakkaiden tavoittaminen ja ostajan kiinnostuksen herättäminen on ratkaisevaa, joten ainakin puolet ajasta kannattaa omistaa ostoprosessin alkuvaiheiden sisällöille. Tämä tarkoittaa omien tuotteiden, palveluiden ja erinomaisuuden siirtämistä syrjään. Puhu ja kirjoita sen sijaan asioista, jotka auttavat ostajia hahmottamaan paremmin omia haasteitaan sekä niiden ratkaisutapoja. Tuotemarkkinoinnin aika tulee myöhemmin.

5. Kannusta toimintaan

Tuloksellisen markkinoinnin sisällöt aikaansaavat toimintaa tai tunnereaktioita – parhaimmillaan molempia. Yksi sisällöntuotantoa ohjaava kysymys kuuluukin: mitä haluamme saada aikaan? Ohjataanko lukijaa esimerkiksi lataamaan opas, ilmoittautumaan webinaariin vai tilaamaan tuotteen kokeilujakso?

Kun tavoite on selvillä, on varmistettava, että tekninen toteutus tukee tavoiteltua toimintaa: sisällössä on selkeä toimintakehoite (CTA) ja toiminta on helppo suorittaa. Muita tärkeitä kysymyksiä ovat: aiheuttaako sisältö niin voimakkaan tunnereaktion tai onko sen tarjoama tietoarvo tarpeeksi suuri, että kävijä haluaa sen jakaa, ja onko jakaminen tehty riittävän helpoksi?

6. Näe vaivaa ajatusjohtajuuden eteen

Ihminen on laiska nisäkäs. Kaikki me osaamme lukea tutkimuksia, mutta harva meistä jaksaa ja ehtii porautua aiheeseen syvemmin ja pohtia, mitä tutkimustulokset oikeastaan merkitsevät.

Tarjoamalla uusia näkökulmia tutkimustuloksiin ja ennustamalla, mitä tulokset tarkoittavat tietyn alan tulevaisuuden kannalta, yritys voi rakentaa ajatusjohtajuutta sen sijaan, että keskittyy liian yksisilmäisesti nopeisiin voittoihin. Ajatusjohtajuuden rakentaminen on suhdetoimintaa, joka tukee yrityksen pitkän aikavälin tavoitteita.

Sisällöt tuottavat tuloksia, kun ne nivoutuvat osaksi kokonaisuuutta, joka pyrkii auttamaan ostajaa. Älä siis jää humppaamaan huvin vuoksi, vaan suunnittele ja toteuta sisällöt ostaja mielessä.

Miten homma käytännössä hoidetaan? Lue tarkempia vinkkejä siitä, miten kirjoitat sisältöä, joka myy, ja miten saat sisällöntuotannon onnistumaan, vaikka aika ei tunnu riittävän.

Kommentit