Sisältömarkkinoinnin mittaamisen neljä tasoa

Sisältömarkkinoinnin mittaaminen perustuu valitettavan usein fiilikseen, vaikka markkinointi on juuri nyt mitattavampaa kuin koskaan aikaisemmin.

Sisältömarkkinoinnin tehokkuutta kannattaa lähestyä neljän eri mittaamisen tason kautta.

 1. Mitataan sisältömarkkinoinnin kulutusta

  Sisältömarkkinoinnin kulutuksella tarkoitetaan blogikirjoitusten, videoiden, SlideShare-esitysten ja muiden sisältöjen näyttömääriä.

  Sisältöjen kulutus on edellytys tärkeämpien tavoitteiden saavuttamiselle. Mikäli sinulla ei ole yleisöä, on sisältömarkkinointisi yksinpuhelua tyhjille seinille.

  Kulutus antaa kuitenkin vain suuntaa sisällön osuvuudesta tavoiteltuun ostajapersoonaan. Se on mittaamisen pintakerros, jonka arvo realisoituu muiden mittareiden kautta.

 2. Mitataan some-jakojen määrää

  Tykkäykset, jaot, uudelleentwiittaukset ja kommentit ovat merkkejä lukijoiden sitoutuneisuudesta sisältöösi.

  Sisällön leviäminen sosiaalisessa mediassa tuo sisällöillesi arvokasta suositteluperustaista näkyvyyttä. Se kertoo sisältöjä jakaneiden ihmisten sitoutuneisuudesta sinun asiantuntijuuteesi.

  Sisältöjen jakaminen on keino profiloitua ja rakentaa mielikuvaa omasta asiantuntijuudesta. Jakamalla arvostamasi asiantuntijan sisältöä liität häneen liittyviä mielikuvia myös itseesi.

 3. Mitataan kerättyjen kontaktien määrää

  Miten tehokkaasti saat blogin lukijat tilaamaan blogisi tai uutiskirjeesi sähköpostiinsa? Kiinnostaako tarjoamasi ladattava opas? Ovatko sisältöjesi kuluttajat halukkaita antamaan sähköpostiosoitteensa saadakseen nauttia sisällöistäsi enemmän?

  Näiden kysymysten vastaukset antavat suoraa palautetta sisältösi arvosta sekä segmentoinnin ja kohdentamisen onnistumisesta.

  Vaikka sisältöjesi konversio olisikin kohdillaan, on kuitenkin tärkeää muistaa, että kaikki keräämäsi kontaktit eivät automaattisesti ole valmiita ostamaan tuotteitasi ja palveluitasi – tai sopivia asiakasprofiiliisi. Mittaa siksi myös kontaktien laatua.

 4. Myynnin mittaaminen

  Lopuksi analysoidaan sisältömarkkinoinnin vaikutusta myyntiin ja liikevaihtoon. Tästähän koko markkinoinnissa viime kädessä on kyse.

  Sisältömarkkinoinnin näkökulmasta on tärkeää mitata, mitkä sisällöt ovat tehokkaimmin vaikuttaneet, suorasti ja epäsuorasti, ostokäyttäytymiseen.

  Tulosten tarkastelu vaatii rohkeutta olla itselleen rehellinen ja objektiivinen. Mittaaminen tekee selkeän pesäeron hyvän ja huonon sisällön välille.

OPI MITTAAMAAN MARKKINOINTIA

Kommentit