Sosiaalinen markkinointimalli kiihdyttää brändien ohi

Vaikuttavimmat B2B-yritykset investoivat ihmisiin. He ovat omaksuneet uudenlaisen sosiaalisen markkinointimallin, jossa työntekijöitä autetaan nousemaan oman alansa asiantuntijoiksi – myös organisaation ulkopuolella.

Miksi vaikuttajamarkkinointi on nyt pop? Miksi yritysten pitäisi panostaa henkilöbrändeihin silläkin uhalla, että he karkaavat pois yrityksen palveluksesta? Eikö energian voisi kanavoida toimiviin myynti- ja markkinointiprosesseihin, jotka luovat ihmisistä riippumatonta pääomaa yritykselle?

On hyvä muistaa, että yrityksen tärkein pääoma on asiakas. Myynnin, asiakaspalvelun ja markkinoinnin resurssit pitäisi valjastaan nimenomaan asiakkaan palvelemiseen koko asiakkuuden elinkaaren ajan. Luottamuksen rakentaminen ja kestävät asiakassuhteet syntyvät henkilökohtaisessa kommunikaatiossa asiakkaan kanssa. Prosessit harvoin rakentavat luottamusta. 

Kasvottomien brändien aika on ohi

Aiemmin yritysbrändi oli kuningas. Luotettiin yhdensuuntaiseen brändiviestintään yrityksen ja asiakkaan välillä. Brändimielikuvaa pyrittiin jalkauttamaan kaikissa kanavissa. Logo ja slogan oli tärkein.

Sosiaalisella aikakaudella yritysbrändin rinnalle ovat nousseet vaikuttajat – yrityksen influencerit. Todellinen palvelukulttuuri ei ole vain tulipalojen sammuttamista. Tärkeintä on luoda myynnin ja markkinoinnin kulttuuri, joissa autetaan asiakkaita heidän haasteissaan jo paljon ennen tuotteiden ja palveluiden astumista kuvaan.

Miten vaikuttajaksi noustaan?

Vaikuttajaksi noustaan rakentamalla ympärilleen henkilökohtaista yleisöä, joka seuraa, jakaa ja keskustelee. Kanavat kannattaa valita sen mukaan, missä valittu kohdeyleisö keskustelee. Vaikuttajiin perustuva sosiaalinen markkinointimalli ei syö yritysbrändeiltä tehoa. Päinvastoin, se antaa vipuvoimaa koko yrityksen muuhun markkinointiin.

Sosiaalisen aikakauden markkinoinnissa, social sellingissä, parhaan myyjän ei tarvitse olla aina myyjä. Sitä tekee tehokkaasti kuka hyvänsä asiakasrajapinnassa työskentelevä. Kyse on enemmän auttamisesta kuin myyntimoottoreista. Tämän päivän sosiaaliset yritysbrändit syntyvät ihmisten kautta.

Seuraavassa kuvassa olemme visualisoineet sosiaalisen markkinointimallin rinnakkain perinteisen brändimarkkinoinnin kanssa:

Social-malli-2.jpg

Kommentit